Bæredygtigt forbrug af fødevarer

Landbrugsskolen i Viborg, Asmildkloster, deler ud af gode klimatips i forhold til, hvad man kan gøre for at spise mere bæredygtigt. 

På landbrugsskolen bliver skoleeleverne blandt andet introduceret til begreber som food miles og spise i sæson, og de får indblik i forskellige produkter og deres produktionsformer.

Kan du redde verden på 3 timer?

I en intensiv designproces udvikler eleverne kreative løsninger på, hvordan de kan redde verden!

Med udgangspunkt i et konkret, grønt hverdagsproblem vil eleverne idégenere, bygge en prototype og fortælle klassen om deres idé.

Viborg Bibliotekerne sætter desuden fokus på blæst og vind med dialogisk læsning, sang og musik i børnehusene.

 

Grønne vaner fra jernalder til 2021

I Hvolris træder børnene ind i jernalderens univers og oplever på egen krop, hvordan jernalderfolket levede af og med naturen og deres husdyr.

De laver også jernaldermad ved bålet og sysler med et eller flere håndværk på vaskeægte jernaldermanér.

Vand som ressource

Erhvervskolen Mercantec præsenterer eleverne for problemstillinger i forhold til vand, ressourceforbrug og grøn omstilling.

Gennem praktiske og teoretiske opgaver får eleverne kendskab til metoder til, hvordan vi kan anvende regnvand som en ressource.

Ikke kun et bijob

Skoleeleverne laver små animerede film om biernes arbejde med at bestøve blomsterne. De små animationsfilm sætter billeder på den teoretiske viden og gør den konkret. Under processen får eleverne også indsigt i filmiske virkemidler.

I børnehusene leges der med film. Skærmtid bliver inspiration til fysisk aktivitet. Gennem fysisk leg opøves de små børn til at fortolke og reflektere over de mange animationsfilm, som de ser

Vindmøller i lego og klimaspil

Eleverne reparerer vindmøller i Lego Spike og placerer dem på basen igen. De bliver også bænket rundt om Klimaspillet – et brætspil der på en overskuelig og let forståelig måde skaber et billede af, hvordan deres hverdag og de valg de træffer i den påvirker klimaet.

Der bliver også tid til at opleve Energimuseet på egen hånd.

Repair: Fra brugt til nyt

Mode- og tekstilbranchen er en af de industrier i verden, der bruger flest ressourcer og forurener mest. Så derfor er spørgsmålet; Skal tøj smides væk? 

Sammen med frivillige fra Repair skal børnene arbejde med at give gammelt tøj nyt liv. Det kan fx være at sy en skjorte om til en posetaske.

Vandpumper og solens energi

Grundfos og Naturvidenskabernes hus giver sammen elever indsigt i solenergi, bæredygtige batterier og pumper kan bruges til at sikre rent drikkevand steder med usikker energiforsyning.

Klassen får et byg-selv solcelle mobiloplader-sæt med hjem, som de kan arbejde videre med hjemme i klassen.

Innovative it-løsninger skaber grønnere offentlig transport

Eleverne får indsigt i, hvordan den lokale it-virksomhed Adibus arbejder med innovative it-løsninger og gamification, der blandt bruges til at mindske CO2-udledning i den offentlige transport.

Eleverne skal blandt andet høre om, hvordan buschauffører kan dyste i at køre mest økonomisk.

Undersøg klimaaftryk i Bilka

Eleverne har mulighed for at besøge butikskæden Bilka og lære om, hvordan butikken arbejder med at minimere klimaaftrykket og bruge mindre emballage og plastik.

Forbrugere såvel som professionelle aktører i dagligvare- og foodservicesektoren efterspørger i stigende grad oplysning om klimaaftrykket fra de varer, de køber og handler med. Eleverne bliver klædt på til at slå op i den store klimadatabase.

Fællesskabet som ressource og styrke

På workshoppen sættes der fokus på bæredygtighed gennem forskellige træningsdiscipliner. Eleverne bliver præsenteret for bevidsthedstræning fra yoga, mindfulness og åndedrætstræning, der kan bidrage til det enkelte barns trivsel og styrke fællesskabet i klassen.

Den grønne omstilling er fyldt med dilemmaer og paradokser, og den enkeltes indre tilstand og trivsel er afgørende for, hvor intuitivt der tænkes på og vælges i overensstemmelse med bæredygtige hverdagsvalg.

Naturskolen leverer en masse forløb om natur og dyr

Naturskolen tilbyder seks forløb under Grønne Sammen-ugerne. Her formidler de viden om dyr og natur til børn og elever. De har blandt andet et forløb om "dyrene på Skovgården", "Geder - bæredygtig naturpleje" og "Naturens bæredygtige tekstiler".  

Bæredygtige madvaner i børnehøjde

Børnehusene kan få besøg af en medarbejder fra Kultur- og Naturcenter Søndermølle. Under besøget tilbereder børnene mad over bål, gendyrker nogle af madvarerne og bruger en del af emballagen til kreative sysler.

Besøg et vandværk eller moderne rensningsanlæg

Viborg Energi tilbyder rundvisning på Nordværket og kommunens største rensningsanlæg. Her får eleverne blandt andet indsigt i, hvad der sker med vandet, når det forlader et hus.

 

Fasanjagt i skolen

Skolen har mulighed for at få besøg af en jæger. Jægeren fortæller om nogle af de grundlæggende regler og principper inden for dansk jagt og tager elever med på på fasanjagt i skolen. Eleverne skal ”skyde”, undersøge, tilberede og smage fasanen.

Agro Business Park åbner døren for besøg

Med et besøg hos Agro Business Park i Foulum får eleverne indsigt i, hvordan landbruget og fødevareerhvervet inspireres til innovation og iværksætteri af verdensmålene. F.eks. insektproduktion, mindre køer og diverse koncepter for håndtering af restprodukter.

Kom helt tæt på Hedeselskabets biodiversitetspark

I løbet af de kommende måneder bliver det store græsareal foran Hedeselskabets lokaler i Viborg forvandlet til en park med frodige blomstermarker, skovlommer, bærbuske og vandløb. Området vil bestå af forskellige zoner som lunde med høje træer og urter i skovbunden, skovkrat, lysåbne felter med lavbeplantning, duft- og krydderurtebede, sten og stammer til insektbo, bærbuske og arealer med enggræs og blomster.

Elever kan komme tæt på en af Danmarks helt store aktører indenfor Natur og Miljø og høre om, hvordan Hedeselskabet arbejder med biodiversitet.

Bjerringbro Gymnasium sætter fokus på drivhuseffekten

På Bjerringbro Gymnasium får eleverne mulighed for selv at prøve kræfter med forsøg, der viser, hvordan CO2 påvirker drivhuseffekten. De får en forståelse for, hvorfor vi ikke kan leve uden drivhuseffekten.

Grundfos og Naturvidenskabernes Hus gør elever klogere på solenergi og pumper

Grundfos og Naturvidenskabernes Hus er gået sammen om en lærerig dag for elever på mellemtrinet. Eleverne starter med et besøg hos pumpevirksomheden Grundfos, hvor de blandt skal samle og bruge et solcelle- og batteridrevet pumpeanlæg.

Hos Videnskabernes Hus skal eleverne lave undersøgelser af, hvor meget energi der er i solens stråler, og hvordan man kan udnytte den energi ved hjælp af solceller, og også hvordan man kan opbevare energien.

Animationsfilm om bæredygtighed

Med Animok kan børnene lave små animationsfilm med fokus på bæredygtighed. Årets tema er sagn og myter. 

For børn i 3.-4.klasse og 5.-7. klasse er der en konkurrence, hvor de bedste film kåres af en jury. 

Mød dyrene i Hald Ege Miniregnskov

I Hald Ege Miniregnskov møder børnene i dagtilbud dyr og planter fra hele verden, oplever varmen, lydene og lugtene og kommer tæt på de fritlevende dyr.

Udover at være et oplevelsessted er Miniregnskoven en arbejdsplads for personer med funktionsnedsættelse.

Fra skidt til unikt

Social- og Sundhedsskolen inviterer en gruppe af de ældste børn i børnehaven til en kreativ aktivitet, hvor de sammen udforsker gamle brugte ting og hjælper hinanden med lave tingene om til nye genstande og figurer.

Skabelsesberetningen og FN's Verdensmål

Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab står for en rundvisning i Viborg Domkirke. Her hører eleverne en af kirkens præster fortælle om skabelsesberetningen og viser eleverne Skovgaard-billedet af det samme. Eleverne hører også om de dyr, der er skabt i verden, og FN's Verdensmål mål nr. 15 Livet på Land inddrages, da der efterfølgendes fokuseres på truede dyr i Danmark.

Bæredygtig transport

Cykelistforbundet guider børn og unge sikkert igennem trafikken. Dagen byder på cykellege og oplysninger om trafiksikkerhed, og forløbet tilbydes både til børn i dagtilbud og skoler.

Fra affaldssortering til genanvendelse

Revas viser børn og unge rundt på genbrugsstationerne og lærer dem om affaldssortering i Viborg Kommune. Børnehuse får besøg af Revas’ naturhelt, som synger sange og laver teater om affald i naturen.

Til lands til vands og i byen

Kulturskolen Viborg udbyder teaterworkshoppen til land, til vands og i byen. På workshoppen arbejder eleverne og deres lærere med fantasifulde og kropslige fortællinger om bæredygtighed. Målet er at klæde elever og lærere på til at lave og vise en kort scene for hinanden med fokus på livet i havet, skoven og i byen.

Bæredygtighed i en energitung virksomhed

På Hydraflex designer og producerer de hydrauliske cylindre, som blandt andet gør gummigeden i stand til at løfte tonsvis af materialer. Eleverne bliver vist rundt i produktionen - en produktion der kræver varme, strøm og energi i almindelighed. Eleverne kommer tæt på de overvejelser, der ligger i at have en energitung produktion.

Fra papir til pap

På Bruunshåb Gamle Papfabrik kan eleverne opleve processen omkring, hvordan man kan omdanne gammelt papir til fint pap. De får en rundvisning på fabrikken og kommer i det kreative værksted, hvor de kan fremstille en kurv af pap, som er produceret på fabrikken.

Bæredygtig naturpleje

Blomstergården er Jyllands største frugttræssamling med over 800 forskellige frugttræer og bærbuske i gam­­le og nye sorter. Her får eleverne indblik i, hvordan man bekæmper syg­dom og ska­dedyr ved at styrke bio­di­ver­­­siteten i og om­kring træerne og uden brug af sprøjtemidler mod insekter og svampe.

Sammen spiller vi hinanden grønnere

FN17 Business Center (FN17) er en sammenslutning af 6 partnere, heriblandt Viborg Kommune og Business Viborg. FN17 skal hjælpe startups og små og mellemstore virksomheder med at implementere de 17 verdensmål i deres forretning. FN17 formidler Grønne Sammen til potentielt deltagende virksomheder, og samtidig søsætter vi yderligere erhvervsrettede aktiviteter i samme periode for at understøtte det grønne budskab.