Viborg Kommune skal være mere grøn og bæredygtig.

Det er ét af de fem politiske målsætninger i den Sammenhængsmodel, som Viborg Byråd har besluttet skal sætte retning for kommunens fremtidige initiativer.

Grønne Sammen er et ambitiøst initiativ, der skal  bidrage til en mere bæredygtig fremtid ved at inddrage og engagere de kommende generationer fra en tidlig alder.

14.000 børn og unge fra alle kommunens dagplejere, børnehuse og folkeskoler skal en gang om året i en uge beskæftige sig med de bæredygtige tanker, ideer, muligheder og handlinger.

Grønne Sammen skal være med til at give børn og unge håb for fremtiden, kompetencer til at bidrage til den grønne omstilling og glæde over naturens ressourcer.

Grønne Sammen skal samle og mobilisere hele Viborg Kommune om en fælles grøn dagsorden. For vi ønsker at inddrage det lokale erhvervsliv, kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner, forældre og øvrige borgere som samarbejdspartnere.

I 2021 fandt Grønne Sammen sted i ugerne 36 og 37. 

Grønne Sammen er en del af Den Grønne Omstilling, der et katalog over bæredygtige indsatser. Derfor vil der i de to uger også være mange aktiviteter og arrangementer med fokus på bæredygtighed for byens borgere.

Læs om Den Grønne Omstilling.

Grønne Sammen - Viborg Kommune