Efter endnu en sommer med rekordhøje temperaturer i blandt andet Sydeuropa og rekordmeget regn i Danmark, er klimaforandringerne og den usikkerhed, der følger med, mere aktuel end nogensinde før.

Derfor er der også et stort behov for at hjælpe skoleelever til at forstå klimaforandringerne og ikke mindst for at hjælpe unge mennesker med at tale om den.

Skoleelever i Viborg Kommune kan derfor se frem til en uge, hvor bæredygtighed og klimaforandringer udgør hele skoleskemaet under titlen Grønne Sammen.

- Det er fjerde år i træk, at Viborg Kommune har Grønne Sammen i uge 36 og 37, og det har aldrig været mere aktuelt, siger Eva Pinnerup, udvalgsformand for Klima- & Miljøudvalget.
Svær samtale

Formålet med Grønne Sammen er nemlig ikke bare at lære om klimaforandringer, men i mindst lige så høj grad at styrke samtalen mellem generationer om et emne, som påvirker unge og ældre meget forskelligt.

- Man kan jo ikke generalisere, men helt overordnet har de unge oplevet, at klimaforandringerne og konsekvenserne af dem er blevet italesat hele deres liv, mens det for ældre generationer er "noget nyt", som de ikke har talt om i deres barndom og ungdom. Derfor er det vigtigt at skabe bro mellem generationer med meget forskellige oplevelser af den samme virkelighed, og det er i essensen det, som Grønne Sammen handler om, siger Katrine Fusager Rohde.

Sammen om det grønne

Helt konkret foregår det blandt andet ved, at skoleelever i løbet af undervisningsforløb besøger naturskolen for at lære om bæredygtighed og verdensmål. De tager også ud til lokale virksomheder for at få kendskab til nogle af de tiltag, der allerede er i gang og tale om, hvad der mere skal til.

I løbet af ugerne skal børn fra børnehaver og ældre borgere fra kommunens plejecentre mødes for at plante blomster og tale om, hvorfor vi skal passe på vores dyr og planter.
Derudover har alle børn sammen med deres forældre og søskende også mulighed for at besøge Grønne Sammen festivalen i centrum af Viborg fredag den 15. og lørdag den 16. september, som kan give anledning til gode samtaler ved spisebordet om den grønne omstilling.

Til festivalen kan alle både blive klogere på, hvad virksomheder og Viborg Kommune arbejder med i forhold til at skabe en grønnere hverdag.

Derudover vil der også være underholdning i form af en række kendte kunstnere, der optræder i løbet af weekenden.

God inspiration

Og i Klimaambassaden, som er Den Grønne Tænketank CONCITOs program for børn unge og grøn dannelse, vækker initiativet i Viborg begejstring.

- Når skoleeleverne oplever, at andre handler på klimakrisen, og at de kan gøre noget, uden at ansvaret ligger hos dem, så kan det være med til at dæmpe bekymringerne, siger Jesper Bro fra Klimaambassaden.

CONCITOs Klimaambassade har tidligere i år indgået samarbejde med Viborg Kommune om at styrke den grønne dannelse i grundskolen endnu mere igennem projektet Den Grønne Rygrad, og det, at kommunen har sat tid i skoleskemaet og ressourcer til emnet får ros fra Klimaambassaden.

- Vi skylder vores børn og unge at klæde dem ordentligt på med viden og færdigheder, så de kan forholde sig sagligt til det, de hører om klimakrisen og kan finde måder selv at handle på, uden at føle, at ansvaret er deres. Det kan Viborg Kommune være med til at give dem igennem Grønne Sammen, siger Jesper Bro.

Yderligere oplysninger

Eva Pinnerup, formand for Miljø- og Klimaudvalget, tlf.: 28 11 03 63
Katrine Fusager Rohde, formand for Børne- og ungdomsudvalget, tlf.: 24 75 66 64
Jesper Bro, Klimaambassaden, CONCITO, tlf.: 49 40 08 32