Skove har stor betydning for miljøet. Ikke kun fordi træer omdanner CO2 til ilt, men også for at sikre biodiversitet og plads til mange forskellige arter.

Det er vigtigt for både skolebørn og virksomheder, og onsdag den 6. september klokken 10 til 12, er netop de to grupper samlet på henholdsvis Sortehøjvej 21, 8850 Bjerringbro og Hobro Landevej 62, 8830 Tjele for at plante træer i to nye Biodiversitets skove.

Initiativtager til projektet er virksomheden Grundfos, der har doneret 700.000 kroner til at plante Biodiversitets-skove i Viborg Kommune. Det initiativ er blevet støttet af Business Viborg og andre lokale virksomheder, der også har doneret penge, så der i efteråret 2023 bliver plantet mere end 100.000 træer.

- Vi ønsker at invitere alle virksomheder i Viborg kommune med til at vise, hvad vi kan, når vi løfter i samlet flok for den grønne omstilling. Skovrejsning er noget hele Danmark har brug for og kan samles omkring. Vi håber på stor opbakning, så andre får lyst til at kopiere os næste år, siger Lead Engagement Specialist i Grundfos, Jesper Richter Rasmussen.

Træer på skemaet

Han glæder sig over, at børn fra skoler i Viborg Kommune har mulighed for at være med til at plante træerne, som et led i emneugerne Grønne Sammen, hvor grøn omstilling er på skemaet på alle skoler.

Det samme gør erhvervsdirektør i Business Viborg, Henrik Hansen.

- Jeg er rigtig glad for, at både skolebørn og virksomheder er en del af projektet. Både fordi det er vigtigt, at børnene vokser op med viden om grøn omstilling, men også fordi vi gerne vil vise, at arbejdet for at få mere skov og mere biodiversitet er noget, som vores lokale virksomheder spiller en vigtig rolle i, siger Henrik Hansen.

Udover at være med til at plante træer sammen med Ngo´en Growing Trees Network, Naturplant og lokale virksomheder, skal børnene lære om skovenes betydning som levested, for klimaet, og for rent vand.

Mere ejerskab

Ifølge formand for Growing Trees Network, Lars Heiselberg Vang Jensen, er det også vigtigt, at så mange som muligt får ”ejerskab” til skovene.

- Growing trees har været en del af rigtig mange projekter med det formål at rejse nye folkeskove. Vi forsøger altid at involvere så mange som muligt, så flere føler sig som en del af projektet. Vi håber, at de mange børn, der er med til at plante træerne i de nye biodiversitetsskove, vil snakke med deres familier om, at de fleste dyrearter i Danmark er knyttet til skoven. Vi håber også, vi kan inspirere dem til at få mere vild natur hjemme i deres haver, så insekter, fugle og andre dyrearter får flere levesteder, siger Lars Heiselberg Vang Jensen.

Fakta om dagen

Onsdag den 6. september er 88 skolebørn med til at plante træer på henholdsvis Sortehøjvej 21, 8850 Bjerringbro og Hobro Landevej 62, 8830 Tjele.

Det er private lodsejere, der stiller jord til rådighed for de nye træer. I Tjele får dyrene et levested hvor de kan være i fred, da der ikke er offentlig adgang til Biodiversitetsskoven.

De 88 skolebørn går i 3.-5. klasse og kommer fra henholdsvis Bjerringbro Skole, afdeling Koldskær, Finderuphøj Skole og Sødalsskolen.

27 oktober bliver der arrangeret en stor plantedag for de virksomheder og organisationer der donerer træerne og deres ansatte.

For yderligere information kontakt

Lead Engagement Specialist i Grundfos, Jesper Richter Rasmussen
Erhvervsdirektør i Business Viborg Henrik Hansen, tlf: 4013 4474
Formand for Growing Trees Network Lars Heiselberg Vang Jensen, tlf: 40 15 35 94