Grønne Sammen 2022

Den Grønne Karavane

Teaterkaraktererne Skrot og Tuti leverer underholdning til dagpleje- og vuggestuebørn, når Den Grønne Karavane igen i år er på farten. Med udgangspunkt i kendte børnesange berører de emner som madspild, genbrug og biodiversitet - alt sammen på en let og festlig måde. 

Karavanen besøger denne gang 10 forskellige steder i kommunen med underholdning til de mindste.

Fra æg til smuk sommerfugl

Matamorfose er en teateroplevelse for de ældste børn i børnehaven.

Forestillingen viser på dramatisk vis forvandlingen fra æg til larve, puppe og sidst en flyvefærdig sommerfugl. Formålet er at nære børnenes nysgerrighed på naturen - og dermed på deres omverden - ved at kigge på de små dyr, som er allevegne omkring os.

Knap 900 børnehavebørn oplever teaterforestillingen, der foregår på Naturskolen ved Hald. Sideløbende med forestillingen kommer børnene ud til forskellige stationer, hvor naturvejledere, kunstnere mv. vækker børnenes nysgerrighed og glæde ved naturen.

Børnefestival på Naturskolen

Elever fra 0.-3. klasse kan se frem til en børnefestival på Naturskolen ved Hald som afslutning på Grønne Sammen. 

Med fokus på naturviden og fællesskabsfølelse veksler dagen mellem klasseopdelte aktiviteter og show.

  • 0. og 1. klasserne skal på naturekspedition i skovbunden. Eleverne bliver sendt ud på forskellige ruter, hvor de skal undersøge skovbunden og nedbrydningsprocessen.
  • 2. klasserne drager ud med Nysgerrig Per og undrer sig over liv og død i krible- krable-universet.
  • 3. klasserne bliver klogere på de grønne jobs og møder personer, der arbejder med grøntsager, skovbrug, naturpleje osv.

Alle elever skal sammen med musikeren Kim lave stomp.

Festivalen er obligatorisk for 2. og 3. klasserne, frivilligt for 0. og 1. klasserne.

 

Energimuseet i Tange

Skal vi leve mere bæredygtigt, giver det god mening at se på, hvordan vi kan reducere vores forbrug.

I løbet af Grønne Sammen-ugen besøger alle 6. klasseelever Energimuseet i Tange. Her får de indblik i verdensmål nr. 7; Bæredygtig energi og verdensmål nr. 12: Ansvarlig produktion og forbrug.

I løbet af fire timer, deltager eleverne i tre workshops:

  • LEGO Spike og havvindmøllerne
  • Fotomaraton
  • Spillet om Klima

Projekt Edison

Op til 500 elever i 7. klasse deltager i den landsdækkende opfinderkonkurrence Projekt Edison. 

Under overskriften “Vores bæredygtige by i fremtiden” producerer eleverne et pitch med et løsningsforslag, som de viser til den store konkurrencedag på Midtbyens Gymnasium foran dommere fra det lokale erhvervsliv, politikere og kendte iværksættere. 

Formålet er at give eleverne muligheden for at deltage i en innovativ læringsproces tidligt i deres skoleforløb og måske vække en interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Undervisningen foregår tværfagligt, og eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt og udfolde sig kreativt.

Voices of Tomorrow – Memes for the Future

Alle Viborgs 8. klasseelever skal finde deres egen grønne stemme og lære at lave memes, der har fokus på bæredygtighed til et stort arrangement under overskriften ”Voices of Tomorrow – Memes for the Future". Det er The Animation Workshop, der har sammensat dagens program.

Gennem en blanding af workshops og show får de unge elever input til at lære at tegne, viden om trenden inden for Memes, brug af humor og satire.

Til at hjælpe de unge med at finde deres egen bæredygtige stemme, får de hjælp af kendte tegnere, der lærer eleverne forskellige tegnefærdigheder.