Grønne Sammen i dagtilbud og skole

Et pilotprojekt

I 2020 deltog seks skoler, fire børnehuse og to dagplejere i Grønne Sammen. Grønne Sammen bestod allerede dengang af tre dele; lokale aktiviteter, som skoler og dagtilbud selv planlægger, besøg og læringsforløb hos lokale kultur- og naturinstitutioner, foreninger og virksomheder og Den Grønne Karavane.

Den Grønne Karavane

Katrine Bille fra Ramasjang, Emil fra Store Nørd, sociolog og videnskabsformidler Anette Prehn, kommunikationsdirektør Christian Bogh fra Hedeselskabet og Kim Schulz Jensen fra Kims Stomp rejste rundt med Den Grønne Karavane.

Med sig havde de et program, der på en underholdende måde bandt børnene sammen og gav fælles oplevelser med fokus på bæredygtighed.

En succes

Til trods for corona med forsamlingsloft og afstandskrav blev emneugen en succes, der blev skalleret op til at komme alle kommunale dagtilbud og skoler til gode året efter.