Grønne Sammen er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi sætter fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Med Grønne Sammen vil vi inspirere hinanden til, hvordan vi kan ændre vores vaner og være mere grønne og bæredygtige i hverdagen.  

Opblomstringen af Grønne Sammen 

Vi ønsker at inddrage og engagere vores borgere fra en tidlig alder. Derfor startede Grønne Sammen som emneuger i uge 36-37 i dagtilbud og skoler. Her beskæftiger 14.000 børn og unge fra alle kommunens dagplejere, børnehuse og folkeskoler sig med bæredygtige tanker, ideer, muligheder og handlinger. 

Da Grønne Sammen så dagens lys i 2020, blev konceptet testet af på udvalgte skoler og dagtilbud. Allerede året efter bredte vi Grønne Sammen ud til alle skoler og dagtilbud i Viborg Kommune.  

Grønne Sammen for dig og mig 

I 2022 lyste hele Viborg grønt, da vi for første gang var Grønne Sammen til Den Grønne Festival.

Vi gentager successen igen i år.

Over to dage danner Nytorv rammen for videndeling, netværk, debatter og udveksling af erfaringer til, hvordan du kan blive grønnere i din hverdag. 

Gå på opdagelse i de mange stande og hør spændende oplæg fra scenen.

Grønne Sammen – en del af noget større 

Grønne Sammen spiller ind i Viborg Kommunes Sammenhængsmodel, hvor et af målene netop er at skabe en miljømæssig, økonomisk og bæredygtig udvikling.  

En del af Grønne Sammens fundament er temaerne i Viborg Kommunes Klimaplan. 

 

Klimaplanen og Grønne Sammen

Grønne Sammen kobler sig til kommunens klimaplan og dens seks tematikker.

  • Energi
  • Affald
  • Transport
  • Forbrug
  • Fødevarer
  • Klimatilpasning

Disse er suppleret med yderligere to tematikker, som har været med i Grønne Sammen helt fra begyndelsen. Disse er:

  • Mennesket i samspil med naturen
  • Erhvervsliv

Læs mere om Viborg Kommunes Klimaplan.