Den grønne festival foregår på Nytorv fredag og lørdag i uge 37. Festivalen består af dels en række stande, dels to scener. Den ene scene udgør festivalpladsens hovedscene. Den anden scene er lidt mindre og tiltænkt lokale indslag á 15-20 minutters varighed, som du kan byde ind på. Begge scener er udstyret med professionel lyd og lys.

På den lidt mindre scene kan du byde ind med:

  • en debat
  • en talk
  • en quiz
  • eller noget helt andet.

Det er dog vigtigt, at dit indslag har et eller flere af klimaplanens tematikker som omdrejningspunkt. 

Inden du indsender dit forslag, skal du være opmærksom på følgende:

  • Scenen er åben fredag den 15. september 2023 kl. 15-19 og lørdag den 16. september 2023 kl. 10-15
  • Du må gerne selv komme med forslag til hvilken dag og hvilket tidspunkt, du vil have et indslag på scenen
  • Dit indslag skal have en varighed på 15-20 minutter, men du må gerne forberede en workshop, som foregår efter de 15-20 minutter, hvor der er lyd på den mindre scene

Vi skal senest modtage dit bud på et indslag til scenen torsdag den 1. juni 2023 kl. 12.

Vi gør opmærksomme på, at der på scenen kun er plads til et begrænset antal indslag. Derfor forbeholder vi os retten til at udvælge de indslag, der bedst matcher scenens størrelse og udtryk samt sikrer variation i programmet. Du får en tilbagemelding på, om dit indslag er udvalgt torsdag den 15. juni 2023.

Har du spørgsmål eller behov for sparring på dit indslag til scenen, er du velkommen til at kontakte os på gronnesammen@viborg.dk eller på telefon 87 87 10 07.