Klimaplanens tematikker skal være omdrejningspunktet for dit arrangements indhold – resten bestemmer du. Det vil sige det konkrete indhold, lokation, tidspunkt og dato, såfremt det er i uge 37, bestemmer du for arrangementet.  

Du kan f.eks. byde ind med: 

  • åbent hus i din virksomhed, hvor du fortæller om brugen af grøn energi og affaldssortering  
  • fællesspisning og foredrag med fokus på lokalt producerede fødevarer 
  • en tur i skoven, hvor du fortæller om de forskellige dyrearter i skoven og menneskets generelle samspil med naturen  

Grønne Sammen står for markedsføringen og sørger for, at dit arrangement bliver en del af det officielle program på denne hjemmeside. Dit grønne arrangement bidrager til, at vi sammen får Viborg Kommune til at lyse grønt i uge 37. 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 1. august 2023. 

Har du spørgsmål eller behov for sparring til dit arrangement, er du velkommen til at kontakte os på gronnesammen@viborg.dk eller på telefon 87 87 10 07.