Bæredygtigt forbrug af fødevarer

Landbrugsskolen i Viborg, Asmildkloster, deler ud af gode klimatips i forhold til, hvad man kan gøre for at spise mere bæredygtigt. 

På landbrugsskolen bliver skoleeleverne blandt andet introduceret til begreber som food miles og spise i sæson, og de får indblik i forskellige produkter og deres produktionsformer.

Kan du redde verden på 3 timer?

I en intensiv designproces udvikler eleverne kreative løsninger på, hvordan de kan redde verden!

Med udgangspunkt i et konkret, grønt hverdagsproblem vil eleverne idégenere, bygge en prototype og fortælle klassen om deres idé.

Viborg Bibliotekerne sætter desuden fokus på blæst og vind med dialogisk læsning, sang og musik i børnehusene.

Grønne vaner fra jernalder til 2022

I Hvolris træder børnene ind i jernalderens univers og oplever på egen krop, hvordan jernalderfolket levede af og med naturen og deres husdyr.

De laver også jernaldermad ved bålet og sysler med et eller flere håndværk på vaskeægte jernaldermanér.

Foto: Flemming Jeppesen

Repair: Fra brugt til nyt

Mode- og tekstilbranchen er en af de industrier i verden, der bruger flest ressourcer og forurener mest. Så derfor er spørgsmålet; Skal tøj smides væk? 

Sammen med frivillige fra Repair skal børnene arbejde med at give gammelt tøj nyt liv. Det kan fx være at sy en skjorte om til en posetaske.

Vand som ressource

Erhvervsskolen Mercantec præsenterer eleverne for problemstillinger i forhold til vand, ressourceforbrug og biodiversitet.

Gennem praktiske og teoretiske opgaver får eleverne kendskab til metoder til, hvordan vi kan anvende regnvand som en ressource, og hvordan de kan hjælpe biodiversiteten på vej.

Vandpumper og solens energi

Grundfos og Naturvidenskabernes Hus giver sammen elever indsigt i, hvordan solenergi, bæredygtige batterier og pumper kan bruges til at sikre rent drikkevand steder med usikker energiforsyning.

Naturskolen leverer en masse forløb om natur og dyr

Naturskolen tilbyder seks forløb under Grønne Sammen-ugerne. Her formidler de viden om dyr og natur til børn og elever. De har blandt andet et forløb om "dyrene på Skovgården", "Geder - bæredygtig naturpleje" og "Naturens bæredygtige tekstiler". 

Besøg et vandværk eller moderne rensningsanlæg

Viborg Energi tilbyder rundvisning på Nordværket og kommunens største rensningsanlæg. Her får eleverne blandt andet indsigt i, hvad der sker med vandet, når det forlader et hus.

Foto: Flemming Jeppesen

Vindmøller i lego og klimaspil

Eleverne reparerer vindmøller i Lego Spike og placerer dem på basen igen. De bliver også bænket rundt om Klimaspillet – et brætspil der på en overskuelig og let forståelig måde skaber et billede af, hvordan deres hverdag og de valg de træffer i den påvirker klimaet.

Der bliver også tid til at opleve Energimuseet på egen hånd.

Fasanjagt i skolen

Skolen har mulighed for at få besøg af en jæger. Jægeren fortæller om nogle af de grundlæggende regler og principper inden for dansk jagt og tager elever med på på fasanjagt i skolen. Eleverne skal ”skyde”, undersøge, tilberede og smage fasanen.

Agro Business Park åbner døren for besøg

Med et besøg hos Agro Business Park i Foulum får eleverne indsigt i, hvordan landbruget og fødevareerhvervet inspireres til innovation og iværksætteri af verdensmålene. F.eks. insektproduktion, mindre køer og diverse koncepter for håndtering af restprodukter.

Bjerringbro Gymnasium sætter fokus på drivhuseffekten

På Bjerringbro Gymnasium får eleverne mulighed for selv at prøve kræfter med forsøg, der viser, hvordan CO2 påvirker drivhuseffekten. De får en forståelse for, hvorfor vi ikke kan leve uden drivhuseffekten.

Foto: Flemming Jeppesen

Fra affaldssortering til genanvendelse

Revas viser børn og unge rundt på genbrugsstationerne og lærer dem om affaldssortering i Viborg Kommune. Børnehuse får besøg af Revas’ naturhelt, som synger sange og laver teater om affald i naturen.

Grundfos og Naturvidenskabernes Hus gør elever klogere på solenergi og pumper

Grundfos og Naturvidenskabernes Hus er gået sammen om en lærerig dag for elever på mellemtrinet. Eleverne starter med et besøg hos pumpevirksomheden Grundfos, hvor de blandt skal samle og bruge et solcelle- og batteridrevet pumpeanlæg.

Hos Videnskabernes Hus skal eleverne lave undersøgelser af, hvor meget energi der er i solens stråler, og hvordan man kan udnytte den energi ved hjælp af solceller, og også hvordan man kan opbevare energien.

Animationsfilm om bæredygtighed

Med Animok kan børnene lave små animationsfilm med fokus på bæredygtighed. Årets tema er vand. 

Hver klasse får besøg af en animationskonsulent, der hjælper eleverne med at producere deres film. 

Filmene er med i en konkurrence, hvor en jury kårer den bedst.

Mød dyrene i Hald Ege Miniregnskov

I Hald Ege Miniregnskov møder børnene i dagtilbud dyr og planter fra hele verden, oplever varmen, lydene og lugtene og kommer tæt på de fritlevende dyr.

Udover at være et oplevelsessted er Miniregnskoven en arbejdsplads for personer med funktionsnedsættelse.

Skabelsesberetningen og FN's Verdensmål

Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab står for en rundvisning i Viborg Domkirke. Her hører eleverne en af kirkens præster fortælle om skabelsesberetningen og viser eleverne et billede af Skovgaard af det samme. Eleverne hører også om de dyr, der er skabt i verden, og FN's Verdensmål mål nr. 15 Livet på Land inddrages, da der efterfølgendes fokuseres på truede dyr i Danmark.

Bæredygtig transport

Cyklistforbundet guider børn og unge sikkert igennem trafikken. Dagen byder på cykellege og oplysninger om trafiksikkerhed, og forløbet tilbydes både til børn i dagtilbud og skoler.

Foto: Flemming Jeppesen

Fra papir til pap

På Bruunshåb Gamle Papfabrik kan eleverne opleve processen omkring, hvordan man kan omdanne gammelt papir til fint pap. De får en rundvisning på fabrikken og kommer i det kreative værksted, hvor de kan fremstille en kurv af pap, som er produceret på fabrikken.

Til lands, til vands og i byen

Kulturskolen Viborg udbyder teaterworkshoppen til land, til vands og i byen. På workshoppen arbejder eleverne og deres lærere med fantasifulde og kropslige fortællinger om bæredygtighed. Målet er at klæde elever og lærere på til at lave og vise en kort scene for hinanden med fokus på livet i havet, skoven og i byen.

Bæredygtighed i en energitung virksomhed

På Hydraflex designer og producerer de hydrauliske cylindre, som blandt andet gør gummigeden i stand til at løfte tonsvis af materialer. Eleverne bliver vist rundt i produktionen - en produktion der kræver varme, strøm og energi i almindelighed. Eleverne kommer tæt på de overvejelser, der ligger i at have en energitung produktion.

Bæredygtig naturpleje

Blomstergården er Jyllands største frugttræssamling med over 800 forskellige frugttræer og bærbuske i gam­­le og nye sorter. Her får eleverne indblik i, hvordan man bekæmper syg­dom og ska­dedyr ved at styrke bio­di­ver­­­siteten i og om­kring træerne og uden brug af sprøjtemidler mod insekter og svampe.

Bæredygtige supermarkeder

Eleverne besøger butikskæden Bilka og får indsigt i, hvordan butikken har fokus på CO2-reduktion og madspil. Det sker blandt andet ved at høre om solceller på taget og kvalitetsmærker, der hjælper forbrugerne til at træffe bæredygtige valg og mindsker madspil.

Sammen spiller vi hinanden grønnere

FN17 Business Center (FN17) er en sammenslutning af 6 partnere, heriblandt Viborg Kommune og Business Viborg. FN17 skal hjælpe startups og små og mellemstore virksomheder med at implementere de 17 verdensmål i deres forretning. FN17 formidler Grønne Sammen til potentielt deltagende virksomheder, og samtidig søsætter vi yderligere erhvervsrettede aktiviteter i samme periode for at understøtte det grønne budskab.

Vildere haver

Eleverne skal i deres egen have skabe mere biodiversitet. Samtidig deltager klassen i en konkurrence om, hvem der har skabt den vildeste have.

Mere bæredygtigt landbrug

Eleverne får muligheden for at komme en tur ud og besøge forskningscenter Foulum for at høre om, hvordan de, der arbejder med at landbruget, kan optimere produktionen samtidig med, at der sker en reduktion af miljøbelastningen.

Dyrene på bondegården

Eleverne kan komme på en lærerig rundvisning på Søvsø Fritidslandbrug, hvor de får indblik i en atypisk måde at holde husdyr på. Klassen kan også besøg på skolen, hvor lærer om høns, mens de skal passe og pleje æg i de 21 dage, der går, inde æggene klækkes.

Bæredygtigt hotel

Eleverne får mulighed for at besøge PEAK21, hvor de lærer om hvordan, hotellet arbejder med bæredygtighed inden for

  • økologi og lokale råvarer
  • nedsætte det samlede energiforbrug
  • social bæredygtighed.

Viborg varme

Eleverne får mulighed for at lære om, hvor fjernvarme kommer fra, og hvad der kan gøres for, den varmen bliver mere bæredygtig.